edulingo.net
Ағылшын тілінің алфавиті - English Alphabet
Құрметті тіл үйренушілер,.назарларыңызға алғашқы видео сабағымызды ұсынамыз.............