edinburgh.carpediem.cd
איסוף גרביים המוני לשחרור גמדוני הבית @ Hogsmeade Village, Edinburgh [12 January]
לא נמשיך לתת יד לדיכוי גמדוני הבית! הגיע הזמן שנשמיע את קולם של אלו שלא יכולים להשמיעו! כבר 150 שנה מאז האיסור על עבדות בארצות הברית, ועם זאת משפחות רבות ממשיכות להחזיק גמדוני בית ללא בושה! אנו כאן כדי לשים קץ לרודנות! עזרו לנו לתת גמדוני הבית את הכבוד המ...