ecwf.nl
Het project Hoorn80 Energiepositief is al enkele jaren in volle gang. Het project is tot nu vooral gericht op besparen op stroomverbruik en minder op het reduceren van aardgas, terwijl er jaarlijks de enorme hoeveel van 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt op het terrein. Willen we Hoorn80 energiepositief maken, zal ook de huidige warmtestructuur op het terrein flink geoptimaliseerd moeten worden.
Bauke de Heer (22) uit Hoon onderzoekt voor Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) de mogelijkheden om het gas- en warmteverbruik op het terrein te optimaliseren.