ecoregio.cat
Nova formació per dinamitzadors de les EcoRegions
En col·laboració amb DynamisLab · Escola de Negocis per al Desenvolupament Sostenible EcoRegió us Presenta la 10ª Edició del Taller de Dynamitzador de l’Economia Sostenible 1 i 2 de Març · Ba…