ecoregio.cat
La nova remença
Els remences van aconseguir l’abolició per primera vegada del feudalisme a Europa. Ara tornem a viure una nova remença, i l’articularem amb EcoRegió! Per emmarcar-nos en l’estat d’ànim …