ecommcongress.com
Идеи за иновации в търговията на дребно и електронната търговия в подкрепа на eCommHackathon 2017