eblogg.usn.no
Digital kompetanseheving: Ledelsen må gå foran
Fagansatte i universitets- og høgskolesektoren etterlyser flere strukturerte opplæringstiltak, viser undersøkelsen Digital tilstand 2014. Til tross for at halvparten av de fagansatte ønsker seg obl...