earthsoldier.ir
دو یوزپلنگ ماده یا بیشتر؟ مسئله این نیست!
خبر روز نهم شهریور ۹۵ ناگوار بود. البته ناگواری‌اش نه مربوط به آمار دو یوزپلنگ ماده که مربوط به وضعیت کلی یوزپلنگ در ایران بود. انجمن یوزپلنگ ایرانی در نشست خبری خود، شرایط اسف‌بار یوزپلنگ در ایران را برشمرد. البته تنها انجمن یوزپلنگ نبود که این شرایط را برشمرد. هومن جوکار، مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت(...)