earthsoldier.ir
مصائب سرزمین بدون «آمایش»
سال ۹۳ در حالی پایان می‌یابد که بحران‌های محیط‌زیستی در بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارند. بحران آب، فرسایش خاک، در کنار از دست رفتن تنوع زیستی و انتشار آلودگی‌ها، بحران‌های جدی‌ای هستند که در کشور مشاهده می‌شوند. دیگر نباید این بحران‌ها را «محیط‌زیستی» خواند، چرا که محیط‌زیست، چیزی جز زندگی جاری در(...)