eadarsha.com
शवदाह गृह हस्तान्तरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै मन्त्री मगर।तस्वीरः श्रीभद्र पौडेल/आदर्श समाज
eAdarsha.com is one of the trusted national newspaper which is published from Pokhara, Nepal.