eadarsha.com
प्रदेशका ५ विधेयक प्रमाणिकरण
पोखरा, २७ असार । गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेका ५ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले बुधबार प्रमाणिकरण गरेका छन्। उनले ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश आकस्िमक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था […]