eadarsha.com
शोचनीय व्यापार घाटा
१. नेपालले २०७४/०७५ मा १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोडको वैदेशिक व्यापार गरेकोमा १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोडको वस्तु तथा समान आयात गरेको र कुल निर्णय८१ अर्ब १९ करोड मात्र भई ११ खर्ब ६२ अर्ब व्यापार घाटा भएको तथ्याङ प्रकाशित भएको छ। यो तथ्यांकले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ। २. २०७३/७४ आर्थिक वर्षो व्यापार […]