eadarsha.com
विश्व कुष्ठरोग दिवस
आज विश्व कुष्ठरोग दिवस हो। कुष्ठरोग निको हुन्छ। निको पार्न सकिन्छ। कुष्ठरोगीलाई हेर्ला गर्ने होइन, माया गर्नुपर्दछ भनेर अभियान सञ्चालन भएको ६० वर्ष भएको छ। यो ६० वर्षमा कुष्ठरोग निको पार्ने क्रममा धेरै प्रगति भएको छ। तर यसको पूर्ण रूपले निवारण भएको छैन। अझै पनि यो रोग देखा पर्ने गर्दछ। नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ।