eadarsha.com
धर्मचक्र प्रवर्त्तन दिवस
१. आज आषाढ पूणिर्मा। आषाढ पूणिर्माको हाम्रो जनजीवनमा ठूलो महत्व छ। हिन्दूहरुले यस दिवसलाई गुरु पूणिर्माका रुपमा मान्ने गर्दछन्। उनीहरु यस दिनमा केही सिक्ने र सिकाउने गर्दछन्। त्यसरी सिकेका शिष्यहरु एवम् चेलाहरु आफ्नो गुरुकोमा गएर गुरुप्रति आदरभाव र सम्मान व्यक्त गर्दछन्। २. अकोर्तिर बौद्धहरु यस दिनलाई पाँच संयोग परेको दिवसका रुपमा मान्दछन्। बौद्ध शास्त्रहरु अनुसार […]