eadarsha.com
आदिवासी जनजाति दिवस
१. आदिवासी जनजातिहरु यो देशका मूल निवासी हुन्। यो देशको निर्माण र विकासमा आदिवासी जनजातिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ। इतिहासको कुनै कालखण्डमा यो देशको विभिन्न भागमा आदिवासी जनजातिहरुको राज्य थियो अर्थात् उनीहरुले राज्य सत्तामा रहेर राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। २. काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरुको राज्य थ