eadarsha.com
आचार संहिताको पालना
१. आचारसंहिता सबैको हुन्छ। प्रायः संघ संस्थाहरुले आफैले आचारसंहिता बनाएर लागु गरेका हुन्छन्। आचार संहिताले सदस्यहरुलाई अनुशासित बनाउँछ। आफ्नो सीमामा रहेर काम गर्न निर्देशन गर्दछ । अरुहरुको अधिकार र सीमाक्षेत्रको उल्लंघन गरेमा त्यसको परिणाम नराम्रो हुने भएकोले त्यसो नगर्न खबरदारी गर्दछ। २. अरुहरुको आचार संहिता भए झैं निर्वाचनको पनि आचारसंहिता हुन्छ। निर्वाचनको आचारसंहिता राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा […]