eadarsha.com
अनुगमनको धम्की
१. अनुगमन एक साधारण शब्द हो। अनुगमन गर्नु भनेको पनि एक साधारण कुरा हो। कुनै काम कुराको अनुगमन गर्नु भनेको त्यो काम कुरा ठीक छ छैन, त्यो हेर्र्नु र ठीक नभए त्यसलाई ठीकठाक पार्नु हो। अनुगमन गर्नु भनेको त्यस काम कुराको परिमार्जन गर्नु र त्यसको लागि सुझाव दिनु पनि हो। २. केही समयदेखि हाम्रो देशमा […]