eadarsha.com
संघीयताको संरचना र कर व्यवस्थापन
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने। नेपालको राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र […]