eadarsha.com
महषि शौनक र सूतजीको सम्वाद
नैमिषारण्य क्षेत्र अठ्ठासी हजार ब्रहृमचारी ऋषि महषिर्हरुको जमघट हुने स्थलो हो। यो क्षेत्र भारतको उत्तर प्रदेशको राजधानी शहर लखनऊबाट नजिकै पर्दछ। पहिलेकै कुरो हो भगवान् श्रीविष्णुले अत्यन्तै छोटो समयमा बल नाम गरेको दैत्य र उसको सैन्यशक्ति समेतलाई तृण समान मानी निमेष भरमै संहार गर्नु भएकोले त्यस क्षेत्रको नाम नै ‘नैमिषारण्य’ रहन गएको हो भन्ने शास्त्रीय […]