eadarsha.com
ममतामयी आमाको महिमा
वैदिक समाजमा महिला वर्ग (स्त्रीजाति) को स्थान र मर्यादा देवताहरुको भन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको पाइन्छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु संहारकर्ता शिव समेत तेत्तीसकोटी देवताहरु सरहनै सम्मान र मर्यादा नारीजातीलाई प्राप्त भएको देखिन्छ। मर्यादाको दृष्टिले देवता र देवी (स्त्रीजाति) मा कुनै भेदभाव भएको देखिँदैन। स्त्रीजाति नभएको घर परिवार समाज अपा· जस्तो महसुस सबैलाई हुन्छ। यसै भएर होला […]