eadarsha.com
बाबुआमालाई दिएरमात्र छोराछोरीलाई सम्पत्ति
अदालतमा अंशियाराले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १,२,१०,२०,२१,२२ र २३ नं.अनुसार यतिबण्डा अंश पाउँ भनी मुद्दा दिन्छ । अदालतले प्रतिवादी नफिर्‍याए पनि तारेख छोडे पनि नातामा विवाद नभएको, मालपोत कार्यालयबाट बण्डापत्र पास गरी नलिएको, अंश बुझेको भरपाई नगरेको भए वादी दावी बमोजिम अंश दिने र्ठहर्छ भनी अदालतले फैसला गर्छ । वादीले आफ्ना वृद्ध माता पितालाई औषधोपचार नगरेको, खानपीन, आहारव्यवहार, […]