eadarsha.com
फेकोफनको नयाँ बाटो
नेपालका नागरिक संस्थाहरु मध्ये सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) फराकिलो सञ्जाल भएको संगठन मानिन्छ। सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक संगठन फेकोफनमा हाल रहेका २२ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वनहरु मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी समूहहरु फेकोफनमा आबद्ध रहेका छन्। २९ लाख भन्दा बढी घरधुरीहरु सामुदायिक वनमा आबद्ध भई २२ लाख हेक्टर भन्दा बढी राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन […]