eadarsha.com
पोखरा कि पोखरा लेखनाथ ?
नेपाल सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेपछि हामी इतिहासको नयाँ सिँढीमा प्रवेश गरेका छौ। संघीयताको प्रारुप स्थानीय तहबाटै सुरुबाट हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि ७ सय ४४ स्थानीय तह स्थापित हुनेछ। अव हाम्रो देशमा ४८१ गाउँपालिका ४ महानगर, १३ उपमहानगर र २४६ नगरपालिका हुनेछन्। ४ महानगर पालिका मध्ये पोखरा लेखनाथ महानगर वनेपछि नामको वारेमा अलि […]