eadarsha.com
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खोजेको कोष रकम
जति-जति २०७५/०७६ को लागि संघीय बजेट आउने तयारी हुँदैछ त्यति नै नेपाल सरकार अत्यन्तै दबाब बीच तयारी गरिरहनु परेको छ। सोचे जस्तो राजस्व जम्मा हुन नसक्नु र सोचेभन्दा बढी चालु खर्च भइरहनुले चालु खातामा पैसाको कमी महसुस भइरहेको कुरा बारम्बार बाहिर आइरहेको छ। अकोर्तर्फ चालु भइरहेको राष्ट्रिय आयोजनाहरु सन्तोषजनक ढंगले काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। […]