eadarsha.com
नयाँ कानूनमा सम्बन्ध विच्छेद
वि.सं.२०७५ भदौ १ गतेदेखि एकसय पैँसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । मुलुकी ऐनको ठाउँमा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ । न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेर नया ऐन लागू भएको हो । यो संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि र भएपछि समाजमा एउटा तरंग सृजना भएको छ ।यी तरंगहरु पछाडि नया […]