eadarsha.com
गुड फर पेमेन्टमा सञ्चालन जोखिम
नेपालमा बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गइरहेका छन्। पछिल्लो समय एक वित्तीय संस्थामा भएको ठूलो रकमको गुड फर पेमेन्ट चेकसम्बन्धी जालसाजीको घटनाले यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ। बैड्ढले आफ्ना ग्राहकले जारी गरेको चेक भुक्तानीयोग्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनिन्छ। यस्तो चेकको भुक्तानी गर्ने पहिलो दायित्व बैड्ढको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कारोबारको सिलसिलामा स्वीकार गरिएको चेक सटहीको लागि पेश गर्दा विविध कारणले गर्दा भुक्तानी हुन सक्दैन। चेक भुक्तानी नहुने प्रमुख कारणहरू- खातामा मौज्दात नहुनु, हस्ताक्षर नमिल्नु, मिति नमिल्नु, अड्ढ र अक्षरमा फरक पर्नु आदि हुन्छन्। तर गुड फर पेमेन्ट चेकमा यस्तो भुक्तानी नहुने जोखिम हुँदैन किनकि बैड्ढले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नु अगाडि नै सबै कुरा यकिन गरिसकेको हुन्छ। साथै गुड फर पेमेन्ट चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा नै रोक्का गरिएको हुन्छ वा अन्य आन्तरिक खाता (मार्जिन खातामा) ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ। यसर्थ, गुड फर पेमेन्ट चेकलाई वित्तीय कारोबारमा नगदसरह मान्यता र विश्वास गरिन्छ।