eadarsha.com
“इस्लाम धर्म र नेपाली मुसलमान”
इस्लाम धर्म मान्नेहरुका लागि यो पवित्र रमजानको महिना हो। इस्लाम धर्म मान्नेहरुलाई मुसलमान भनिन्छ। नेपालका गाउँघरमा आज पनि इस्लाम धर्म मान्नेहरुलाई “चुरेटा” भन्ने चलन रहि आएको छ। वास्तवमा बाइसे-चौवीसे राजाहरुको पालामा चुरा-पोते र श्रृङगारका सामान बेच्नेहरुलाई चुरेटा भनिन्थियो। पछि-पछि यो चलन हटदै गयो। नेपालको एकीकरण पूर्व यिनै भुरे-टाकुरे वा बाइसे-चौवीसे राजाहरुको दरबारमा रानी, पटरानी वा […]