e-wolontariat.pl
Partnerstwo w programie Pracownie Orange - E-wolontariat.pl
Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji. Dodatkowo, … Continue reading Partnerstwo w programie Pracownie Orange