e-wolontariat.pl
Dzień e-wolontariatu w Pawilonie ERW 2011 - E-wolontariat.pl
12 września 2011 r. Fundacja Dobra Sieć zorganizowała Dzień E-wolontariatu w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W ramach Dnia E-wolontariatu odbyły się: 1. Konferencja połączona z warsztatami dla mediów „Wolontariat. Jak o nim mówić i pisać”, której współorganizatorem wraz z Fundacją Dobra Sieć był Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja zorganizowana była jako oficjalne wydarzenie Prezydencji Polski w Radzie UE. Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. Radosława … Continue reading Dzień e-wolontariatu w Pawilonie ERW 2011