e-okulbilgi.com
Haçlı seferleri ve sonuçları nelerdir? | Tarih | E-OKUL Bilgi
11-13. yüzyıllar arasında Hıristiyanların İslam alemine yaptıkları seferlerdir. 11. yüzyılda Avrupa İslam dünyasına göre pek geri bir durumdaydı. Sadece Doğu değil, İspanya ve Portekiz’in de Önemli kısımları Arapların elindeydi. Avrupa, ekonomik bakımdan, Doğu’nun zenginliklerine şiddetle muhtaçtı. Dünya ticaretine hakim olan Müslümanlar, ham madde kaynaklarını, sanayi mahsullerini ellerinde bulunduruyordu. Öte yandan 1071’deki Malazgirt savaşında Bizans ordusunuRead More