e-laboratorij.carnet.hr
Voditelj projekta, aka Captain Obvious - Lora Pleško
Projekt je kao malo dijete - treba ga držati čvrsto za ruku kada ga se vodi preko ceste.