e-laboratorij.carnet.hr
Virtual Labs - eksperimenti i simulacije u virtualnom okruženju
Virtual Labs je besplatan mrežni portal koji korisnicima omogućava pristup raznim virtualnim laboratorijima, ali i udaljeni pristup pravim laboratorijima.