dzienniknarodowy.pl
Roman Dmowski: Przewrót cz. II -
CZĘŚĆ PIERWSZA – MYŚLIMY O JUTRZE (Gazeta Warszawska, październik 1932 r.) I. NIEWDZIĘCZNE CZASY REKLAMA REKLAMA Był przed stu laty w Europie wielki polityk, tak wielki, że głowa jego weszła w przysłowie. Nazywał się Metternich. Długo rządził, dużo znaczył, był niesłychanie czynny i pomysłowy. Europa pamięta go dobrze, a i my, choć mamy krótką pamięć, …