dzienniknarodowy.pl
Pyż: Nowelizacja tego, co i tak nie znalazło miejsca w przestrzeni RP -
Nowelizacja ustawy. Gdzie? Tylko w Polsce! I wyłącznie dla Żydów! Przecież wg prezesa PiS, Izrael jest państwem, które udowodniło, że „nie terytorium, nie ilość ludności, a siła ducha i siła umysłu, determinacja i odwaga stanowią o wielkości narodów i państw.” „… wielkość tego państwa musimy traktować jako dowód siły ducha, jako dowód tego, że gdzieś tam nad nami jest …