dzienniknarodowy.pl
Prof. Piotrowski (konstytucjonalista): Trasa Marszu Niepodległości należy do organizatorów. Żadna władza nie ma prawa jej odebrać! -
Prof. Ryszard Piotrowski jest prawnikiem-konstytucjonalistą, który wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Jest autorem licznych prac z tej dziedziny, m.in. „Pozycja ustrojowa sędziego”, „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, „Polski ustrój państwowy”. Portal Onet zapytał go o pozycję prawną organizatorów Marszu Niepodległości po dzisiejszym postanowieniu sądu o …