dzienniknarodowy.pl
Prof. Nowak: Konspiracja polska była dużo skuteczniej zwalczana w zaborze sowieckim głównie dzięki żydowskim sąsiadom-donosicielom [WIDEO] -
Prof. Jerzy Robert Nowak, autor m.in. książki „Przemilczane zbrodnie”, rozmawiał w „Komentarzu Mediów Narodowych” z Robertem Bąkiewiczem o ludobójstwie komunistów narodowości żydowskiej dokonywanym na Kresach, w sowieckiej strefie okupacyjnej w latach 1939 – 1941. Książka pokazuje w oparciu o różnorodne zachowane materiały źródłowe i opracowania, w tym także o liczne świadectwa żydowskie, gorzką prawdę o …