dzienniknarodowy.pl
Prof. Matyja: Marzenia o (oddolnej) demokracji -
Wprowadzenie elementów oddolnej demokracji w naszym kraju wydaje się bardzo proste – wszystko leży w zasięgu reeki. Aktualnie prowadzona jest w Polsce debata przedreferendalna, której celem jest zmiana Konstytucji RP. Rodzi się wiec realna szansa, aby wprowadzić do konstytucji formy demokracji bezpośredniej/oddolnej, przewidujące udział obywateli, a więc rzeczywistego suwerena do procesu decyzyjnego państwa polskiego. Przyjrzyjmy …