dzienniknarodowy.pl
Prezes SN oficerem LWP i żołnierzem szkolonym przez wojskową bezpiekę! Nieznane fakty z życiorysu sędziego Iwulskiego ... -
Prof. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego ujawnił szokujące szczegóły kariery nowego prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. Obecny szef tej instytucji jest oficerem komunistycznego Ludowego Wojska Polskiego, który przeszedł szkolenie Wojskowej Służby Wewnętrznej – komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. – Pan Premier @MorawieckiM @PremierRP miał rację mówiąc o komunistach w Sądzie Najwyższym! Prezes SN Józef Iwulski …