dzienniknarodowy.pl
O godność i przetrwanie – organizacja polskich samoobron na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej -
Gdy w 1943 roku sotnie UPA na dobre rozpoczęły eksterminację Polaków mieszkających na Wołyniu i w tzw. Małopolsce Wschodniej, jasna stała się jedna rzecz – można się bronić lub zginąć w straszliwych męczarniach. Lokalne społeczności polskie zaczęły więc organizować się w oddziały samoobrony, podejmując często nierówną walkę… Po klęsce wrześniowej państwo polskie z oczywistych względów …