dzienniknarodowy.pl
Fedorowicz: Cud nawrócenia, czyli Andrzej Duda nad wołyńskimi dołami śmierci -
Wczoraj wieczorem wróciłem (z drugiego w ciągu 6 tygodni) wyjazdu do Grodna i okolicznych, zamieszkałych przez Polaków wsi i miasteczek, czemu poświęcę osobne teksty. Byliśmy na polskich cmentarzach i miejscach straceń w Grodnie i okolicach, gdzie leżą pomordowani przez sowietów i Niemców Polacy. REKLAMA REKLAMA Żytomla k. Grodna – grób pomordowanych przez sowietów Polaków Z …