dzienniknarodowy.pl
Chochulska: Ewolucja nacjonalizmu w Polsce. Od endecji Dmowskiego do ruchów NR -
Polski nacjonalizm na przełomie lat przechodził proces wielu zmian w myśli politycznej i ideologicznej. Było to spowodowane m.in. sytuacją gospodarczą i polityczną w Polsce. W wyniku tych reform powstało wiele organizacji o charakterze narodowym. W poniższym tekście postaram się przybliżyć poglądy ideologów części z tych grup. Pierwszą właściwą formą organizacyjną polskiego nacjonalizmu była Liga Narodowa, …