dzienniknarodowy.pl
Adam Heydel: Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy -
Wszystkie katarynki grały już żałosną piosenkę o naszym obecnym położeniu gospodarczym. Zniszczenia wojenne warsztatów pracy, rozluźnienie się psychologii robotniczej, fatalny stan, w jakim okupanci pozostawili nam sieć komunikacyjną — wszystkie te przyczyny doprowadziły do wyschnięcia źródeł wytwórczości. Kraj skazany został na pokrywanie większości swoich potrzeb przez dowóz z zagranicy. Wojna z Bolszewią z konieczności prowadzona …