dutoanduthau.com
Phần mềm Đấu thầu GXD, lập giá dự thầu, chào thầu hay nhất hiện nay - Nghiệp vụ định giá, dự toán, dự thầu tốt nhất
Học lớp đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu - Tặng phần mềm trên toàn quốc tại Giá Xây Dựng - Liên hệ đăng ký: Ms Hồng Thắm 094 606 5111 hoặc Ngọc Lan 0941 064 900.