dutoanduthau.com
Khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án: uy tín, tại Hà Nội- Hồ Chí Minh - Nghiệp vụ định giá, dự toán, dự thầu tốt nhất
Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp Quản lý dự án tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Liên hệ Liên hệ: Ms. Hồng Thắm 094 606 5111 hoặc 043 566 7775.