dutoanduthau.com
Giáo trình hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình - Third Edition - Nghiệp vụ định giá, dự toán, dự thầu tốt nhất
Giáo trình hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình mới nhất - Tặng phần mềm khi tham dự lớp học dự toán. Liên hệ Hồng Thắm 094 606 5111.