dutoanduthau.com
Khóa học Đấu thầu, Lập giá dự thầu thực hành phần mềm Dự thầu GXD nổi tiếng hay - Nghiệp vụ định giá, dự toán, dự thầu tốt nhất
Tham dự Khóa học Cty Giá Xây Dựng sẽ gửi tặng bạn 01 bản quyền phần mềm Dự thầu GXD. Quan trọng hơn bạn học được cái nghề, làm việc lĩnh lương cao, tự tin