dusunbandar.com
Teknik High Density Planting untuk Dusun Bandar - Dusun Bandar
High Density Planting untuk Dusun Bandar adalah cara sistem bercucuk tanam untuk mendapatkan buah yang cukup sepanjang tahun dari pelbagai species di halaman rumah yang terhad. Sebelum membaca lebih lanjut, pastikan anda bersifat terbuka dengan Idea baru. Ini kerana knowledge kita tentang tanaman banyak merujuk kepada Dusun Commercial which is sangat bertentangan dengan konsep Dusun Bandar. …