dulichdongque.com
Khu du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ (Vũng Tàu)
Núi lớn, núi nhỏ như hai anh em bao quanh thành phố Vũng Tàu, che chắn cho thành phố và tạo nên một nét độc đáo cho du lịch thành phố biển xinh đẹp này.