ducmanhltd.com
THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU TĂNG TRƯỞNG VỚI 4,91% NĂM 2020
Công ty TNHH LTD Đức Mạnh - Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất cung ứng các chủng loại kim loại màu, lõi dây đồng đủ mọi kích cỡ và thiết kế.