ducmanhltd.com
Dự án đầu tư của Công ty TNHH LTD Đức Mạnh
Công ty TNHH LTD Đức Mạnh - Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất cung ứng các chủng loại kim loại màu, lõi dây đồng đủ mọi kích cỡ và thiết kế.